Curriculum Vitae
Fancy van de Vorst- Senders
Titel Meester in de Rechten

Werkervaring

Januari 2008 - heden beleidsontwikkelaar creatieve industrie gemeente Eindhoven

Mei 2005 – januari 2008
Contactfunctionaris Stadsontwikkeling Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
- Eerste aanspreekpunt klant (ontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties, particulieren enz.)voor stedelijke en ruimtelijke initiatieven.

September 2000 – april 2005 Gemeente Eindhoven
Bedrijfsjurist - Sector Bouw –en Woningtoezicht
- publiekrecht

Februari 2000 – augustus 2000 Gemeente Schijndel
Juridisch beleidsmedewerker - koop/verkoop van gemeentegrond
Volkshuisvesting/Ruimtelijke Ordening - contracten grondtransactie
- beleidsvoorbereiding huursubsidie
- splitsen gebouwen in appartementsrechten

September 1998 – januari 2000
Coördinator verhuur en bewonerszaken Woningcorporatie Boxtel
- leidinggeven aan en coördineren werkzaamheden 9 medewerkers

Mei 1995 – augustus 1998 Vereniging Eigen Huis
Juridisch adviseur – Woonconsumentenorganisatie meer dan 500.000 leden
- privaatrechtelijk advies aan leden o.a. bouwrecht, appartementsrecht, consumentenrecht enz.

 

 
home|
cv|
links|
volgende....
nieuws|
presentatie|
producten|
jurk|
projecten|